Home Aktualitet Praktikë Profesionale në SHBA të profesionistëve shqiptarë

Praktikë Profesionale në SHBA të profesionistëve shqiptarë

56
0
SHARE

click Në kuadër të “Master and Internship Program”, implementuar nga Fondacioni Shqiptaro-Amerikan i Zhvillimit (AADF), ZëvendësKryeministrja e Republikës së Shqipërisë Znj. Senida Mesi dhe Bashkë-drejtorët e AADF Z. Martin Mata dhe Z. Aleksandër Sarapuli, nënshkruan sot një Marrëveshje Mirëkuptimi për të siguruar mbështetjen e Qeverisë Shqiptare në implementimin e komponentit të Praktikës Profesionale në Amerikë.

go here

go to site “Komponenti i Praktikës Profesionale” mundëson 6 muaj eksperiencë të mirëfilltë pune dhe praktikë profesionale në kompani dhe institucione prestigjoze në Shtetet e Bashkuara të Amerikës (SHBA). Programi është zhvilluar në bashkëpunim me agjencinë e akredituar nga Departamenti i Shtetit Amerikan, Council on International Educational Exchange (CIEE), dhe përshtatet me nevojat për rritje profesionale si të profesionistëve të punësuar në sektorin publik, ashtu edhe në atë privat. Projekti është 5 vjeçar dhe synon të sigurojë bursa për të paktën 90-100 profesionistë të përzgjedhur, programi i së cilit përbëhet nga tre shtylla kryesore:

إشارات الخيارات الثنائية مربحة للغاية
  • Mundëson praktikë profesionale, trajnim dhe mentorim në një institucion pritës në SHBA;
  • Krahas punës në institucionin pritës, të përzgjedhurve të programit u jepet mundësia të ndjekin një trajnim shtesë për të plotësuar njohuritë dhe aftësitë e tyre në një fushë të caktuar (nga ana teorike);
  • Mentorim në momentin e kthimit për të lehtësuar zbatimin e aftësive të reja dhe njohurive të përfituara gjatë periudhës së praktikës profesionale.
Loading...

http://bowlnorthway.com/?jisdjd=tradingbinario&944=f7 Qëllimi i kësaj Marrëveshjeje të Mirëkuptimit është t’i mundësojë punonjësve të administratës publike dhe nëpunësve civilë të aplikojnë në programin e praktikës profesionale dhe të sigurohet rikthimi i të përzgjedhurve në të njëjtin pozicion pune, si një parakusht i rëndësishëm në implementimin me sukses të programit.

enter

enter site Qeveria e Republikës së Shqipërisë ka ndërmarrë një sërë iniciativash për rritjen e kapaciteteve të nëpunësve civilë dhe punonjësve të administratës publike në Shqipëri. Me të njëjtin qëllim, AADF ka krijuar dhe po implementon “Master & Internship Program”, i cili do të mundësojë rritjen e kapaciteteve profesionale të punonjësve të rinj, pjesë të sektorit publik edhe privat, të cilët punojnë në fusha si Studime Arsimore, Menaxhim dhe Administrim Arsimor, Teknologji dhe Inovacion, Menaxhim Projekti, Sipërmarrje, Biznes, Zhvillim, Turizëm Kulturor dhe Eko-Turizëm, dhe që janë të përkushtuar të adresojnë sfidat e ardhshme në fushat e sipër-përmendura duke kontribuar në zhvillimin e shoqërisë shqiptare.

In questa lezione vogliamo capire come è possibile PASSARE DA UN NUMERO DEL SISTEMA DECIMALE al corrispondente numero DEL http://www.mcmp.cz/biorefre/2536. Pas implementimit të një viti pilot, thirrja  për aplikime  për vitin 2018-të hapet më 16 Prill.

http://ostacamping.com/news.php?z3=V2d2TUtiLnBocA==  

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

http://sundekantiner.dk/bioret/228

go to link

great online dating email subject lines