Kreu Sociale Kultivimi i plepit hibrit euro-amerikan 262

Kultivimi i plepit hibrit euro-amerikan 262

3066
0

Ing. ARTUR KAJA

Qeveria ka deklaruar që brenda këtij mandati do të mbillen 20 milion e 200 mijë drurë pyjor dhe frutorë në të gjithë vendin. Kryeministri ka lëshuar një urdhër për ngritjen e grupit të punës për kryerjen e studimit për realizimin e objektivave të programit të qeverisë për pyllëzimet.

Deri tani ne qarkun e Fierit mbi 35 fermere kane mbjelle plantacione ne me plep ne rreth 25 Ha. Fidanishtja ARZAN  prodhon ka trevjet mbi 70 mije Fidane Plepi hibrid euro-amerikan i 262.

Plepi Euro-American hybrid poplar i 262 është një pemë që vjen nga ndërthurja, natyrisht ose artificialisht e specieve  të ndryshme të plepit në një hibrid.  Pse duhet të mbjellim plepin hibrid? Hibridet rriten gjashtë deri në dhjetë herë më shpejt se speciet e ngjashme.  Fermerët e qe mbjellin keto pemëve mund të shohin përfitimet ekonomike në 10 deri në 12 vjet.

Sipas studimeve plepi hibrid ka zvogëluar problemet e sëmundjes. Tani ka pemë rezistente  ndaj sëmundjeve komerciale në dispozicion. Hibridet janë të lehtë për tu mbjellë.Plepat hibride rriten deri në 60 metra të gjatë dhe 30 ft të gjerë. Ato janë mjaft rezistente  ndaj sëmundjeve. Ka një jetëgjatësi prej 40 vjet ose më shumë, dhe rritet më së miri në  diell të plotë me tokë të lagësht të thellë. Druri i plepave është relativisht i butë dhe prandaj  përdoret më së shumti për të bërë kuti kartoni, arka, leter dhe rimeso.

Plepat hibrid janë kryqëzime midis pemëve të pambukut, aspensave dhe plepave të Evropës. Populet hibride (Populus spp.) janë ndër pemët me rritje më të shpejtë në Amerikën e Veriut  dhe të përshtatshme për kushte të caktuara.  Kur filloi për herë të parë mbjellja e plepit hibrid në Amerikë dhe Shqipëri. Mbjellja e plepave hibride për fitime ekonomike filloi rreth viteve 70 në Amerikë.

Në Shqipëri plepat hibrid euroamerikan 262,214 etj janë futur këto 10 vitet e fundit. Si bëhet mbjellja e plepave hibrid euro-amerikani 262 (Euro-American hybrid poplar? Pregatitja e fidanishtes. Nga fundi i muajit nën torfillon shkulja e fidaneve të cilat lidhen në tufa dhe dërgohen në parcela për t’u mbjellë.

 

Çfarë duhet të kemi parasysh gjatë mbjelljes së plepave në parcelë

 

Toka. Plepi hibrid Euro-amerikan i 262 preferon tokat e zeza,zallishte të lagta etj. Pemët e plepit janë relativisht të adaptueshme ndaj llojeve të ndryshme të tokës, megjithëse, si shumica e pemëve plepat preferojnë tokë të lagur mirë dhe të lagësht që është pak acid. -Skema dhe vendet  që përdoren për mbjelljen e fidaneve të Plepit hibrid Euro-amerikan i 262. Skema e mbjelljes ndryshon në funksion të vendit dhe qëllimit për cfarë do  shërbeje. Kështu kur mbillet në të dy anet e rrugës ai mbillet jo më larg se 4-5 m fidani nga fidani. Në brigjet e kanaleve jo më larg se 4-5 m fidani nga fidani. Kur mbillet për prodhim mase (vellim  mbillet në skemën 2 m fidani nga fidani dhe 3.2 m rreshti nga rreshti.

Hapat që ndiqen për mbjelljen e fidaneve të plepit në parcela. Bëhet piketimi i gropave.Behet hapia e gropave me permasa 40x40x40 cm ose 50x50x50 cm. Ne fund te gropave futet 200-300 gr. Dap dhe perzihet me dhe. I bëhen 3 ngjeshje (njëra sa të hidhen 3 lopata dhe një në mes dhe një në fund të mbjelljes. Mbjellja behet deri në 10 cm. mbi qafën e fidanit ku dheu të bëhet në formë kubike. Në fund të muajit Shkurt të bëhet rimbushja e gropave dhe drejtimi i fidanëve nëse ka deformime nga era etj. Në muajin Mars hidhet 300-350 ure+tre element *dap* rreth fidanit me prashitje.

Sherbimet:Shërbimet pas mbjelljes kosistojnë në 2-3 ujitje gjatë periudhës së vegjetacionit, në vitin e parë dhe 2-3 prashitje gjatë tre viteve të para . Mbjellja e plepave në toka bujqësore në tre vitet e para mund të shoqërohet dhe me  kultura bujqësore. Kur mbjellja bëhet në toka bujqësore nuk është e nevojshme të kryhen shërbime të vecanta, sepse mjaftojnë shërbimet që do të kryhen për kulturat bujqësore. Krasitja  është një ndër ndërhyrjet që kryhet në plepishte, për të prodhuar matrial drusore të  cilësisë së lartë. Gjatë krasitjes hiqen degët që nuk parqesin ndonjë dobi për zhvillimin  e bimës, pasi lënia e tyre do të dëmtonte cilësitë teknologjike të drurit. Gjatë tre viteve të para të mbjelljes nuk duhet të bëhet asnjë krasitje. Në vitin e katër apo të pest të hiqen degët e pjesës së poshtme në 1/3 e gjatësisë së kercellit. Krasitja e dytë bëhet në vitin e shtatë apo tetë duke hequr degët deri në gjysmën e lartësisë së drurit si dhe llastarët që kanë dalë më pas . Cilat janë përdorimet fillestare tregtare të plepit hibrid? Plepi hibrid mund të përdoret në procesin e bërjes së bordit të fijes së orientuar dhe, ndoshta, lëndë druri strukturore. Energjia. Djegia e drurit nuk rrit monoksidin e karbonit atmosferik (CO). Plepi hibrid  thith sa më shumë CO gjatë jetës së tij, sa çlirohet në djegie, në mënyrë që të “lehtësojë” sasinë e CO të dhënë. Përveç mbrojtjes së tokës nga erozioni i erës, mbrojnë bagëtinë dhe njerëzit nga erërat e ftohta dhe rrisin habitatin dhe estetikën e jetës së egër. Lëpusha hibride rritet gjashtë deri në dhjetë herë më shpejt se speciet e ngjashme. Më shumë fermerë po mbjellin fermat pemë hibride  në tokën e djerrë për të shtuar  të ardhurat e tyre në fermë. Një cikël i korrjeve  midis 5 dhe 7 vjet krijon një burim të qëndrueshëm të të ardhurave për fermerin dhe për shkak  se fidanet e reja rriten nga trungjet e korrur, ka edhe një kursim të kostos. Fermat me pemë hibrid

 

Rritja e plepit hibrid për biomasa

Shënim

Për të maksimizuar fitimet, plepi Hybrid duhet të mbillet mjaft afër së  bashku, rreth 2 – 3 metra larg – rreth 1000 fidane për hektar. Në varësi të kushteve të tregut, një fermë pemësh plepi Hybrid fiton të  ardhura bruto midis 25,000 dhe 50,000 dollarë për hektarë në vitin 12 dhe dyfish  se në vitin 20. Shkurtimi i kontrollit (krasitja mbrapa, pinshimi, thyerja) Shkurtimi i kontrollit përdoret për të përmirësuar zhvillimin e degë shumë të fuqishme në bimë ku nuk është e përshtatshme të hiqet e gjithë dega (Buresti Lattes dhe Mori 2004). Edhe kontrolli krasitja mund të praktikohet si me krasitje dimri ashtu edhe me gjelbërim 3 teknika te krasitjes së plepit

  • krasitjen mbrapa (krasitjen e dimrit ose të gjelbër), për të praktikuar në rrethinat e sythave të kthyera poshtë;
  • pinching (krasitje jeshile), gjithashtu në këtë rast, për të praktikuar në rrethimi i sythave u kthye poshtë;
  • Praktikohet kasada, krasitje e gjelbër. Kjo është një thyerje e pjesshme e fijeve që pengojnë zhvillimin e degës, por nuk privojnë bimën,gjethet dhe aktivitetin fotosintetik të kryer nga e njëjta degë.

Impakti i pritshëm

Puna e bërë për të shtuar prodhimin e qëndrueshëm të biomasës për bioenergji të rinovueshme pritet të kontribuojnë në disa objektiva, të tilla si: zbutja e efektit të përmbyjeve, diversifikimi i fermës bujqësore, zbutja e efekteve negative të ndryshimeve klimatike mbi kutlurat bujqësore njëvjeçare, rritja e aksesit të prodhmit energjisë së rinovueshme për më tepër se gjysmën e popullsisë, mundësi për të ulur presionin e prerjeve për dru për ngrohje në pyjet natyrore malore , rritja e punësimit dhe zbutja e varfërisë rurale. Me ndihmë adekuate teknike dhe menaxhim të tokës mund të rritet diversifikimi i fermës bujqësore, por edhe rendimenti dhe të ardhurat e fermës, rritja e sigurisë ushqimore, përmirësimi i sekuestrimit të karbonit dhe zvogëlimi i presionit në pyjet malore që për momentin kanë nevojë t’iu lihet koha e nevojshme për rehabilitim nëpërmjet suksesionit natyror.

PËRGJIGJU

Please enter your comment!
Please enter your name here

Ky sajt përdor Akismet-in për të pakësuar numrin e mesazheve të padëshiruara. Mësoni se si përpunohen të dhënat e komentit tuaj.